0301
AMMUNITION, TÅREFREMKALDENDE med sprængladning, udkasterladning eller drivladning
1.4G (6.1 + 8), (E)
Nettovægt i kg af det eksplosive stof

Data for UN 0301, AMMUNITION, TÅREFREMKALDENDE med sprængladning, udkasterladning eller drivladning

UN-nummer 0301
Navn AMMUNITION, TÅREFREMKALDENDE med sprængladning, udkasterladning eller drivladning
Comment
Klasse 1
Klassificering 1.4G
Emballagegruppe
Faresedler 1.4+6.1+8
Farenummer
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P130 LP101
Særlige emballeringsbestemmelser PP67 L1
Bestemmelser om sammenpakning MP23
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V2
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV2 CV3 CV28 CV12
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S1