0288
HULLADNINGER, BØJELIGE, LINEÆRE
1.1D, (B1000C)
Nettovægt i kg af det eksplosive stof

Data for UN 0288, HULLADNINGER, BØJELIGE, LINEÆRE

UN-nummer 0288
Navn HULLADNINGER, BØJELIGE, LINEÆRE
Comment
Klasse 1
Klassificering 1.1D
Emballagegruppe
Faresedler 1
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (B1000C)
Særlige bestemmelser 660
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P138
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP21 MP20
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V2
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV2 CV3
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S1