0284
GRANATER, hånd- eller gevær-, med sprængladning
1.1D, (B1000C)
Nettovægt i kg af det eksplosive stof

Data for UN 0284, GRANATER, hånd- eller gevær-, med sprængladning

UN-nummer 0284
Navn GRANATER, hånd- eller gevær-, med sprængladning
Comment
Klasse 1
Klassificering 1.1D
Emballagegruppe
Faresedler 1+1.5
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (B1000C)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P141
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP21
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V2
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV2 CV3
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S1