0248
ANORDNINGER, DER AKTIVERES AF VAND, med sprængladning, udkasterladning eller drivladning
1.2L, (B)
ADR afsnit 1.1.3.6 gælder ikke for dette stof!

Data for UN 0248, ANORDNINGER, DER AKTIVERES AF VAND, med sprængladning, udkasterladning eller drivladning

UN-nummer 0248
Navn ANORDNINGER, DER AKTIVERES AF VAND, med sprængladning, udkasterladning eller drivladning
Comment
Klasse 1
Klassificering 1.2L
Emballagegruppe
Faresedler 1
Farenummer
Transportkategori 0
Tunnelrestriktionskode (B)
Særlige bestemmelser 274
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P144
Særlige emballeringsbestemmelser PP77
Bestemmelser om sammenpakning MP1
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V2
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV2 CV3 CV4
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S1