0246
AMMUNITION, RØG-, HVIDT PHOSPHOR med sprængladning, udkasterladning eller drivladning
1.3H, (C)
Nettovægt i kg af det eksplosive stof

Data for UN 0246, AMMUNITION, RØG-, HVIDT PHOSPHOR med sprængladning, udkasterladning eller drivladning

UN-nummer 0246
Navn AMMUNITION, RØG-, HVIDT PHOSPHOR med sprængladning, udkasterladning eller drivladning
Comment
Klasse 1
Klassificering 1.3H
Emballagegruppe
Faresedler 1
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (C)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P130 LP101
Særlige emballeringsbestemmelser PP67 L1
Bestemmelser om sammenpakning MP23 MP14
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V2
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV2 CV3
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S1