0237
HULLADNINGER, BØJELIGE, LINEÆRE
1.4D, (E)
Nettovægt i kg af det eksplosive stof

Data for UN 0237, HULLADNINGER, BØJELIGE, LINEÆRE

UN-nummer 0237
Navn HULLADNINGER, BØJELIGE, LINEÆRE
Comment
Klasse 1
Klassificering 1.4D
Emballagegruppe
Faresedler 1.4+1.5
Farenummer
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P138
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP21
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V2
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV2 CV3
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S1