0224
BARIUMAZID, tørt eller fugtet med mindre end 50 vægt-% vand
1.1A (6.1), (B)
ADR afsnit 1.1.3.6 gælder ikke for dette stof!

Data for UN 0224, BARIUMAZID, tørt eller fugtet med mindre end 50 vægt-% vand

UN-nummer 0224
Navn BARIUMAZID, tørt eller fugtet med mindre end 50 vægt-% vand
Comment
Klasse 1
Klassificering 1.1A
Emballagegruppe
Faresedler 1+6.1
Farenummer
Transportkategori 0
Tunnelrestriktionskode (B)
Særlige bestemmelser 249
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P110(b)
Særlige emballeringsbestemmelser PP42
Bestemmelser om sammenpakning MP20
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V2 V3
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV2 CV3 CV28
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S1