0190
EKSPLOSIVSTOF, PRØVE, andet end initierende eksplosivstof
(E)
ADR afsnit 1.1.3.6 gælder ikke for dette stof!

Data for UN 0190, EKSPLOSIVSTOF, PRØVE, andet end initierende eksplosivstof

UN-nummer 0190
Navn EKSPLOSIVSTOF, PRØVE, andet end initierende eksplosivstof
Comment
Klasse 1
Klassificering
Emballagegruppe
Faresedler
Farenummer
Transportkategori 0
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser 16 274
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P101
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP2
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V2
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV2 CV3
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S1