0150
PENTAERYTHRITTETRANITRAT (PENTAERYTHRITOLTETRANITRAT ; PETN) FUGTET med mindst 25 vægt- % vand, eller DESENSIBILISERET med mindst 15 vægt-% flegmatiseringsmiddel (0xc5d7d6zx0)
1.1D, (B1000C)
Nettovægt i kg af det eksplosive stof

Data for UN 0150, PENTAERYTHRITTETRANITRAT (PENTAERYTHRITOLTETRANITRAT ; PETN) FUGTET med mindst 25 vægt- % vand, eller DESENSIBILISERET med mindst 15 vægt-% flegmatiseringsmiddel (0xc5d7d6zx0)

UN-nummer 0150
Navn PENTAERYTHRITTETRANITRAT (PENTAERYTHRITOLTETRANITRAT ; PETN) FUGTET med mindst 25 vægt- % vand, eller DESENSIBILISERET med mindst 15 vægt-% flegmatiseringsmiddel (0xc5d7d6zx0)
Comment
Klasse 1
Klassificering 1.1D
Emballagegruppe
Faresedler 1
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (B1000C)
Særlige bestemmelser 266
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P112(a) P112(b)
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP20
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V2 V3
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV2 CV3 CV13
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S1