0143
NITROGLYCERIN, DESENSIBILISERET med mindst 40 vægt-% ikke-flygtigt, vanduopløseligt flegmatiseringsmiddel
1.1D (6.1), (B1000C)
Nettovægt i kg af det eksplosive stof

Data for UN 0143, NITROGLYCERIN, DESENSIBILISERET med mindst 40 vægt-% ikke-flygtigt, vanduopløseligt flegmatiseringsmiddel

UN-nummer 0143
Navn NITROGLYCERIN, DESENSIBILISERET med mindst 40 vægt-% ikke-flygtigt, vanduopløseligt flegmatiseringsmiddel
Comment
Klasse 1
Klassificering 1.1D
Emballagegruppe
Faresedler 1+6.1
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (B1000C)
Særlige bestemmelser 266 271
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P115
Særlige emballeringsbestemmelser PP53 PP54 PP57 PP58
Bestemmelser om sammenpakning MP20
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V2
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV2 CV3 CV28
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S1