0132
DEFLAGRERENDE METALSALTE AF AROMATISKE NITROFORBINDELSER, N.O.S.
1.3C, (C5000D)
Nettovægt i kg af det eksplosive stof

Data for UN 0132, DEFLAGRERENDE METALSALTE AF AROMATISKE NITROFORBINDELSER, N.O.S.

UN-nummer 0132
Navn DEFLAGRERENDE METALSALTE AF AROMATISKE NITROFORBINDELSER, N.O.S.
Comment
Klasse 1
Klassificering 1.3C
Emballagegruppe
Faresedler 1
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (C5000D)
Særlige bestemmelser 274
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P114(a) P114(b)
Særlige emballeringsbestemmelser PP26
Bestemmelser om sammenpakning MP2 MP12
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V2 V3
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV2 CV3
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S1