0114
GUANYLNITROSAMINOGUANYLTE TRAZEN (TETRAZEN), FUGTET med mindst 30 vægt-% vand eller blanding af alkohol og vand
1.1A, (B)
ADR afsnit 1.1.3.6 gælder ikke for dette stof!

Data for UN 0114, GUANYLNITROSAMINOGUANYLTE TRAZEN (TETRAZEN), FUGTET med mindst 30 vægt-% vand eller blanding af alkohol og vand

UN-nummer 0114
Navn GUANYLNITROSAMINOGUANYLTE TRAZEN (TETRAZEN), FUGTET med mindst 30 vægt-% vand eller blanding af alkohol og vand
Comment
Klasse 1
Klassificering 1.1A
Emballagegruppe
Faresedler 1
Farenummer
Transportkategori 0
Tunnelrestriktionskode (B)
Særlige bestemmelser 266
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P110(b)
Særlige emballeringsbestemmelser PP42
Bestemmelser om sammenpakning MP20
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V2
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV2 CV3
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S1