0082
SPRÆNGSTOF, TYPE B
1.1D, (B1000C)
Nettovægt i kg af det eksplosive stof

Data for UN 0082, SPRÆNGSTOF, TYPE B

UN-nummer 0082
Navn SPRÆNGSTOF, TYPE B
Comment
Klasse 1
Klassificering 1.1D
Emballagegruppe
Faresedler 1
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (B1000C)
Særlige bestemmelser 617
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P116 IBC100
Særlige emballeringsbestemmelser PP61 PP62 B9
Bestemmelser om sammenpakning MP20
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V2 V3 V12
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV2 CV3
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S1