0076
DINITROPHENOL, tørt eller fugtet med mindre end 15 vægt-% vand
1.1D (6.1), (B1000C)
Nettovægt i kg af det eksplosive stof

Data for UN 0076, DINITROPHENOL, tørt eller fugtet med mindre end 15 vægt-% vand

UN-nummer 0076
Navn DINITROPHENOL, tørt eller fugtet med mindre end 15 vægt-% vand
Comment
Klasse 1
Klassificering 1.1D
Emballagegruppe
Faresedler 1+6.1
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (B1000C)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P112(a) P112(b) P112(c)
Særlige emballeringsbestemmelser PP26
Bestemmelser om sammenpakning MP20
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V2 V3
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV2 CV3 CV28
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S1