0055
PATRONHYLSTRE, TOMME, MED TÆNDLADNING
1.4S, (E)
ADR afsnit 1.1.3.6 angiver 0 point (ubegrænset beløb) for dette stof

Data for UN 0055, PATRONHYLSTRE, TOMME, MED TÆNDLADNING

UN-nummer 0055
Navn PATRONHYLSTRE, TOMME, MED TÆNDLADNING
Comment
Klasse 1
Klassificering 1.4S
Emballagegruppe
Faresedler 1.4+8
Farenummer
Transportkategori 4
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser 364
Begrænsede mængder 5 kg
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P136
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP23
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV2 CV3
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S1