0049
PATRONER, LYS-
1.1G, (B1000C)
Nettovægt i kg af det eksplosive stof

Data for UN 0049, PATRONER, LYS-

UN-nummer 0049
Navn PATRONER, LYS-
Comment
Klasse 1
Klassificering 1.1G
Emballagegruppe
Faresedler 1+5.2
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (B1000C)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P135
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP23
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V2
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV2 CV3
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S1