0044
FÆNGHÆTTER
1.4S, (E)
ADR afsnit 1.1.3.6 angiver 0 point (ubegrænset beløb) for dette stof

Data for UN 0044, FÆNGHÆTTER

UN-nummer 0044
Navn FÆNGHÆTTER
Comment
Klasse 1
Klassificering 1.4S
Emballagegruppe
Faresedler 1.4+4.3
Farenummer
Transportkategori 4
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P133
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP23 MP24
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV2 CV3
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S1