0021
AMMUNITION, GIFTIG med sprængladning, udkasterladning eller drivladning
1.3K, (-) TRANSPORT IKKE TILLADT
ADR afsnit 1.1.3.6 gælder ikke for dette stof!

Data for UN 0021, AMMUNITION, GIFTIG med sprængladning, udkasterladning eller drivladning

UN-nummer 0021
Navn AMMUNITION, GIFTIG med sprængladning, udkasterladning eller drivladning
Comment TRANSPORT IKKE TILLADT
Klasse 1
Klassificering 1.3K
Emballagegruppe
Faresedler
Farenummer
Transportkategori
Tunnelrestriktionskode
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder
Undtagne mængder
Emballeringsforskrifter
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse