0015
AMMUNITION, RØG-, med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning, indeholdende stoffer, der er giftige ved indånding
1.2G (6.1), (B1000C)
Nettovægt i kg af det eksplosive stof

Data for UN 0015, AMMUNITION, RØG-, med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning, indeholdende stoffer, der er giftige ved indånding

UN-nummer 0015
Navn AMMUNITION, RØG-, med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning, indeholdende stoffer, der er giftige ved indånding
Comment
Klasse 1
Klassificering 1.2G
Emballagegruppe
Faresedler 1+6.1
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (B1000C)
Særlige bestemmelser 660
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P130 LP101
Særlige emballeringsbestemmelser PP67 L1
Bestemmelser om sammenpakning MP23
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V2
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV2 CV3 CV28
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S1