20
1002
LUFT, KOMPRIMERAD (TRYCKLUFT)
2.2, (E)
MÀngdens enhet beror pÄ det farliga Àmnets egenskaper:
  • FöremĂ„l: Bruttovikt i kg
  • Fasta Ă€mnen, kondenserade gaser, kylda kondenserade gaser och lösta gaser: Nettovikten i kg
  • VĂ€tskor: Det totala innehĂ„llet farligt gods i liter
  • Komprimerade gaser, adsorberade gaser och kemikalier under tryck: KĂ€rlets volym i liter
Data för UN 1002, LUFT, KOMPRIMERAD (TRYCKLUFT)
UN-nummer 1002
Namn LUFT, KOMPRIMERAD (TRYCKLUFT)
Kommentar
Klass 2
Klassifikation 1A
Förpackningsgrupp
Etiketter 2.2
Farlighetsnummer 20
Transportkategori 3
Tunnelkod (E)
SÀrbestÀmmelser 655 662
BegrÀnsad mÀngd 120 ml
Reducerad mÀngd E1
Förpackningsinstruktioner P200
SÀrbestÀmmelser för förpackning
BestÀmmelser för samemballering MP9
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer (M)
SÀrbestÀmmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank CxBN(M)
SÀrbestÀmmelser för ADR-tank TA4 TT9
Fordon för tanktransport AT
SÀrbestÀmmelser för transport: Kollin
SÀrbestÀmmelser för transport: Bulk
SÀrbestÀmmelser för transport: Lastning och lossning CV9 CV10
SÀrbestÀmmelser för transport: AnvÀndning