0509
KRUT, RÖKSVAGT
1.4C, (E)
MÀngden avser nettovikt av det explosiva Àmnet i kg
Data för UN 0509, KRUT, RÖKSVAGT
UN-nummer 0509
Namn KRUT, RÖKSVAGT
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.4C
Förpackningsgrupp
Etiketter 1.4
Farlighetsnummer
Transportkategori 2
Tunnelkod (E)
SÀrbestÀmmelser
BegrÀnsad mÀngd 0
Reducerad mÀngd E0
Förpackningsinstruktioner P114(b)
SÀrbestÀmmelser för förpackning PP48
BestÀmmelser för samemballering MP20
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
SÀrbestÀmmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
SÀrbestÀmmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
SÀrbestÀmmelser för transport: Kollin V2
SÀrbestÀmmelser för transport: Bulk
SÀrbestÀmmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3
SÀrbestÀmmelser för transport: AnvÀndning S1