0038
FOTOBOMBER
1.1D, (B1000C)
MÀngden avser nettovikt av det explosiva Àmnet i kg
Data för UN 0038, FOTOBOMBER
UN-nummer 0038
Namn FOTOBOMBER
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.1D
Förpackningsgrupp
Etiketter 1
Farlighetsnummer
Transportkategori 1
Tunnelkod (B1000C)
SÀrbestÀmmelser
BegrÀnsad mÀngd 0
Reducerad mÀngd E0
Förpackningsinstruktioner P130 LP101
SÀrbestÀmmelser för förpackning PP67 L1
BestÀmmelser för samemballering MP21
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
SÀrbestÀmmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
SÀrbestÀmmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
SÀrbestÀmmelser för transport: Kollin V2
SÀrbestÀmmelser för transport: Bulk
SÀrbestÀmmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3
SÀrbestÀmmelser för transport: AnvÀndning S1