263
1023
KULGAS, KOMPRIMERET
2.3 (2.1), (B/D)
Enheden afhænger af stoffet:
  • Genstande: Bruttovægt i kg
  • Faste stoffer, fordrĂĄbede gasser, kølede fordrĂĄbede gasser og opløste gasser: Nettovægt i kg
  • Væsker: Samlede mængde af farligt gods indeholdt heri i liter
  • Komprimerede gasser, adsorberede gasser og kemikalier under tryk: Beholderens vandkapacitet i liter
Data for UN 1023, KULGAS, KOMPRIMERET
UN-nummer 1023
Navn KULGAS, KOMPRIMERET
Comment
Klasse 2
Klassificering 1TF
Emballagegruppe
Faresedler 2.3+2.1
Farenummer 263
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (B/D)
Særlige bestemmelser 640C
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P200
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP9
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere (M)
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank CxBH(M)
Særlige bestemmelser for ADR-tank TA4 TT9
Køretøj til transport i tank FL

Særlige bestemmelser for transport
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV9 CV10 CV36
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2 S14